: :inin Kyiv (EET)

Ukraina doznała szoku ale bez terapii


Language
Polish

Sytuacja makroekonomiczna na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii, obecna sytuacja polityczna w regionie i napięcia w krajach post-sowieckich to główne tematy poruszone podczas warsztatu makroekonomicznego “Sektory wrażliwe w gospodarkach państw Partnerstwa Wschodniego”, który się odbył 16 kwietnia w Warszawie.
Eksperci Małgorzata McKenzie i Mykola Ryzhenkov przedstawili wyniki raportu makroekonomicznego dotyczące Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Raport podsumowywał sytuację w tych krajach w różnych dziedzinach: handel i przemysł, polityka monetarna, rynek pracy, transparentność. Jak piszą autorzy w podsumowaniu raportu: “W tej chwili Ukraina pogrąża się w niestabilności …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!