: :inin Kyiv (EET)

Quo vadis, Ukraino? – pyta Ivan Mikloš podczas 139. Seminarium mBank – CASE


Language
Polish

“Jeśli mam wskazać na jedną wyróżniającą cechę Ukrainy, jest nią to, że jest to kraj, którego poziom rozwoju jest znacznie poniżej jego potencjału” – powiedział Ivan Mikloš, współzałożyciel i prezes think-tanku MESA10 oraz członek Międzynarodowej Rady Doradczej Krajowej Rady Reform Ukrainy, gość 139. Seminarium mBank – CASE “Quo Vadis, Ukraino? Czy istnieje szansa na sukces?”, które odbyło się 24 września 2015 r.

W swoim wystąpieniu Mikloš porównał PKB na mieszkańca Ukrainy, Białorusi i Polski. W 1990 roku we wszystkich trzech krajach wskaźniki były …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!