: :inin Kyiv (EET)

Nowa publikacja: Quo vadis Ukraino? Czy istnieje szansa na sukces? | Zeszyty mBank–CASE nr 139


Language
Polish

“Gdybym miał powiedzieć tylko jedną rzecz o Ukrainie, musiałbym podkreślić, że jest to kraj osiągający najgorsze wyniki gospodarcze spośród wszystkich znanych mi krajów” – powiedział Ivan Mikloš, współzałożyciel i prezes think-tanku MESA10 oraz członek Międzynarodowej Rady Doradczej Krajowej Rady Reform Ukrainy, gość 139. Seminarium mBank – CASE.

W publikacji, która jest rozszerzoną i autoryzowaną wersją prezentacji wygłoszonej podczas seminarium, autor omawia problem rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy oraz kwestię realizacji reform politycznych i gospodarczych w tym kraju. Porównując Ukrainę do innych krajów oraz przyglądając się takim …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!