: :inin Kyiv (EET)

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Mołdawii: analiza i plan działań


Language
Polish

CASE opublikowało drugą z serii trzech publikacji w ramach projektu ‘Transfer of Know-How for Small and Mid-size Businesses in Georgia, Moldova and Ukraine’, który ma na celu wsparcie sektora MŚP w tych krajach poprzez transfer wiedzy, pomoc w zmienianiu polityk, oraz otwieranie nowych kanałów komunikacji między MŚP i organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz resztą Unii Europejskiej. Druga analiza została poświęcona Mołdawii.
Kluczową częścią pracy jest „mapa drogowa”. Zawierająca konkretne wskazówki, mające wspomóc rozwój MŚP w danym kraju.
Na podstawie …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!