: :inin Kyiv (EET)

Małe i średnie przedsiębiorstwa na Ukrainie: analiza i plan działań


Language
Polish

CASE opublikował badanie dotyczące sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Opracowanie zostało wydane w ramach projektu “Transfer of Know-How for Small and Mid-size Businesses in Georgia, Moldova and Ukraine”, który ma na celu wsparcie sektora MŚP w tych krajach poprzez transfer wiedzy, pomoc w zmienianiu polityk, oraz otwieranie nowych kanałów komunikacji między MŚP i organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz resztą Unii Europejskiej. Publikacja jest pierwszą z trzech, publikowanych przez CASE.
Opracowanie przedstawia strategię – konkretny plan działań …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!