: :inin Kyiv (EET)

CASE w pierwszej trójce najlepszych think-tanków w Europie Środkowej i Wschodniej


Language
Polish

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ma zaszczyt powiadomić, że po raz kolejny znalazło się na szczycie listy Global Think Tanks To Go, nie tylko wśród instytucji znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej, ale także w kategoriach: polityka społeczna, małe ośrodki analityczne, rozwój międzynarodowy oraz międzynarodowa polityka gospodarcza.
Jednocześnie gratulujemy Centrum Carnegie w Moskwie osiągnięcia pozycji numer 1 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza ze względu na trudne warunki, w jakich pracują. Jesteśmy także szczęśliwi, że nasi koledzy i koleżanki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) również …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!