: :inin Kyiv (EET)

Anders Åslund, światowy ekspert w dziedzinie ekonomii politycznej Ukrainy i Rosji, członkiem Rady Atlantyckiej


Anders Åslund, światowej sławy specjalista ds. ekonomii politycznej Ukrainy i Rosji i przewodniczący Rady Naukowej CASE, został nominowany na Senior Fellow w Radzie Atlantyckiej.
Dr. Åslund specjalizuje się w systemach ekonomicznych Europy Wschodniej i służył jako doradca ekonomiczny w kilku krajach. Ostatnio został wyznaczony przez prezydenta Petro Poroshenko na członka Międzynarodowej Rady ds. Reform.
Anders Åslund jest aktywnym uczestnikiem projektów CASE i autorem wielu publikacji w ramach serii CASE. W kwietniu br. brał udział w webinarium na temat ekonomii politycznej Ukrainy.
Anders Åslund ma wesprzeć Radę Atlantycką w pracach związanych z Ukrainą, rozszerzyć jej działalność o kwestie ekonomii politycznej Rosji i wspomóc działania …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!