: :inin Kyiv (EET)

2 kwietnia, 16.00 CET: webinarum o polityce ekonomicznej Ukrainy


2 kwietnia o godz.16.00 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz portal Why Emerging Europe zapraszają na pierwsze z cyklu webinariów poświęconych tematom społeczno-ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.
W dyskusji o polityce ekonomicznej Ukrainy udział wezmą:
Anders Åslund, Senior Fellow w Peterson Institute for International Economics i Przewodniczący Rady Doradczej CASE
Oleh Havrylyshyn, profesor Uniwersytetu w Toronto oraz Joint Vienna Institute, CASE Fellow
Christopher Hartwell, prezes CASE
Webinarium poprowadzi Andrew Wrobel, redaktor naczelny Why Emerging Europe.
Webinarium odbędzie się w języku angielskim na: Why Emerging Europe

CASE regularnie komentuje sytuację na Ukrainie i publikuje artykuły dotyczących zagadnień ekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przeczytaj naszą najnowszą publikację o …read more

Source: Center for Social and Economic Research

World press about Ukraine

The category “World Press” is created to observe information about Ukraine in the world media. More information about “World Press” category you can read here

World press category: terms & conditions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!