: :inin Kyiv (EET)

THE UKRAINIAN COMMUNITY IN VICTORIA: DILEMMA – УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ВІКТОРІЇ: ДИЛЕМА НОВА ЧИ СТАРА


THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF UKRAINIANS IN VICTORIA (AUV), Ukrainian House, Essendon, 12 November 2017 – Деякі штрихи і витяги із річного звіту Украви Української Громади Вікторії на 70-х загальних зборах, зокрема Голови пана Славка Когута 12 листопада 2017-го року. Ессендон, Український Народний Дім.